Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.jubeldaris.nl. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Jubeldaris is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Jubeldaris.

Portretrecht

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is het niet toegestaan foto- of filmopnames te maken van Peter & Anja. Het portretrecht berust bij Jubeldaris.

Geen aansprakelijkheid op juistheid

Jubeldaris streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Jubeldaris aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.jubeldaris.nl op deze pagina.

Stuur ons een bericht

Contact

Velden gemarkeerd met een * zijn verplicht
  • © 2023 Anja Oudejans & Peter Jonk.
  • ® Jubeldaris is een geregistreerd merk.